Το πρώτο καταστατικό

H «Ενωση Αυτοδυτών Θεσσαλονίκης» ιδρύθηκε στις 11/2/1982. Παραθέτουμε ενα απόσπασμα από το πρώτο καταστατικό του Συλλόγου, όπου φαίνονται οι σκοποί και τα ιδρυτικά μελη.