Διοίκηση 2010 – 2012

Σύμφωνα με το καταστατικό, ο Σύλλογος διοικείται από το Δοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση.

Από τις τελευταίες εκλογές, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στις 10/2/2010, πρoέκυψε το παρακάτω Δ.Σ. :

 

Πέτρος Ορνιθόπουλος – πρόεδρος
Γρηγόρης Δάρης – αντιπρόεδρος
Γιώργος Μαβίδης – γραμματέας
Στέφανο Πιζότι – ταμίας
Γερμανός Αντωνιάδης – μέλος
Δημήτρης Μελαχροινός – μέλος
Αλκιβιάδης Κυριάκου – μέλος

Βασίλης Χουβαρδάς – αναπληρωματικό μέλος
Κώστας Πανταζής – αναπληρωματικό μέλος
Μίλτος Σεφερλής – αναπληρωματικό μέλος