Διοίκηση 2012 – 2014

Σύμφωνα με το καταστατικό, ο Σύλλογος διοικείται από το Δοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση.

Από τις τελευταίες εκλογές, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στις 22/2/2012, πρoέκυψε το παρακάτω Δ.Σ. :

 


Γρηγόρης Δάρης – Πρόεδρος
Παύλος Ψωμάς – Αντιπρόεδρος
Γιώργος Μαβίδης – Γραμματέας
Στέφανο Πιζότι – Ταμίας
Γερμανός Αντωνιάδης – Τακτικό μέλος
Πρόδρομος Δαγλάρογλου – Τακτικό μέλος
Αλκιβιάδης Κυριάκου – Τακτικό μέλος

Δημήτριος Μελαχροινός – Αναπληρωματικό μέλος
Πέτρος Ορνιθόπουλος – Αναπληρωματικό μέλος
Βασίλης Χουβαρδάς – Αναπληρωματικό μέλος