Παρέμβαση 10-12-1988

Η Ε.Α.Θ. υπήρξε πάντα δραστήρια από την ίδρυσή της. Το 1988 η Ενωση έκανε δύο παρεμβάσεις στο 1ο «Αναπτυξιακό Συνέδριο Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας».

Οι παρεμβάσεις αφορούσαν, η πρώτη την ανάπτυξη του καταδυτικού τουρισμού και τα προβλήματα που αντιμετώπιζαν οι δύτες λόγω της απαγορευτικής πολιτικής της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων και της τότε νομοθεσίας και η δεύτερη προτάσεις για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των καταδυτικών ατυχημάτων.