Αρχαιρεσίες 2014

Σύμφωνα με το άρθρο 12 του Καταστατικού του Συλλόγου μας, και με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 17ης Φεβρουαρίου 2014, συγκλήθηκε την Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου 2014 η Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών της ΕΑΘ, με θέμα:


«Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής του Συλλόγου «

 

Από την ψηφοφορία προέκυψε το νέο Δοικητικό Συμβούλιο για την περίοδο 2014-2016.